Obsługa klienta

Panel klienta eBOK
Obsługa klienta na Facebooku
Infolinia

32 411 45 75

Zamawianie eFaktur / książeczek opłat
Adres

Dominet Sp. z o.o.
ul. Edukacji 15
43-100 Tychy

Wzory wniosków i jak załatwić sprawę

Awarie można zgłaszać na jeden z trzech dostępnych sposobów:

 1. Telefonicznie pod numerem 32 411 45 75
  Czynne 7 dni w tygodniu, 24h na dobę.

  Pomoc konsultantów dostępna
  Codziennie 08:00 – 20:00
  Po tych godzinach awarie można zgłaszać w Automatycznym Systemie Zgłoszeń podając dokładny adres, nazwisko i opis usterki.

 2. Za pomocą Facebooka FB.com/dominetmultimedia
 3. Mailowo na adres: sekretariat@dominet.net.pl

Awarie zgłaszane po godz. 16:00 w dni robocze i przez weekend mogą być zrealizowane następnego dnia roboczego.

Aby dokonać zmiany Abonenta tzn cesji należy uzupełnić wniosek:
Wniosek o cesję Abonenta

A następnie pojawić się z osobą, na którą cesja będzie dokonana w Biurze Obsługi Klienta.

Niezbędne dokumenty:

Osoby indywidualne
– wniosek o cesję,
– dowód osobisty lub dokument stwierdzający tożsamość

Firmy
– wniosek o cesję,
– dowód osobisty lub dokument stwierdzający tożsamość osoby uprawnionej do reprezentowania firmy,
– upoważnienie w przypadku osoby niebędącej właścicielem lub niewskazanej w CEIDG lub KRS do reprezentowania firmy.

Kiedy sprawa zostanie załatwiona?

Cesja wejdzie w życie pierwszego dnia nowego okresu rozliczeniowego.

Aby zawiesić usługę należy uzupełnić wniosek:
Wniosek o zawieszenie umowy

A następnie pojawić się w Biurze Obsługi Klienta lub wysłać wniosek na adres:

Biuro Obsługi Klienta
Dominet
Ul. Edukacji 15
43-100 Tychy

Ważne:

 • Usługę można zawiesić tylko w przypadku umów na czas nieokreślony,
 • Usługę można zawiesić na maksymalnie 6 miesięcy,
 • Po upływie daty wskazanej we wniosku Internet powraca automatycznie,

Kiedy należy złożyć wniosek?

Wniosek o zawieszenie usługi należy złożyć z miesięcznym okresem wyprzedzenia tzn. jeżeli usługa ma być zawieszona od 1 września – wniosek musisz złożyć do 31 lipca.
W przypadku wysłania wniosku pocztą decyduje data stempla pocztowego.

Pamiętaj o wypełnieniu wszystkich wymaganych pól. Błędnie lub niepełnie wypełniony wniosek może zostać odrzucony.

Najłatwiejszym i najpewniejszym sposobem aby rozwiązać umowę jest wypełnienie jednego z poniższych wzorów wniosków:

Wniosek o rozwiązanie umowy dla klienta INDYWIDUALNEGO

Wniosek o rozwiązanie umowy dla klienta BIZNESOWEGO

A następnie dostarczenie lub przesłanie go na adres:

Biuro Obsługi Klienta
Dominet
Ul. Edukacji 15
43-100 Tychy

lub w formie skanu na adres: sekretariat@dominet.net.pl

Możliwe jest również złożenie stosownego oświadczenia w formie dokumentowej mailem lub poprzez panel klienta, jednak wymagane jest podanie w oświadczeniu wszelkich danych wymaganych Regulaminem. Składane oświadczenie musi zostać złożone z maila wskazanego jako kontaktowy na umowie.

Kiedy rozwiążemy umowę?

Zgodnie z Regulaminem obowiązuje nas miesięczny okres wypowiedzenia ze skutkiem na ostatni dzień okresu rozliczeniowego, w którym ten miesiąc minął. Aby rozwiązać umowę z dniem 1 września należy złożyć wniosek nie później niz 31 lipca.

Pamiętaj o wypełnieniu wszystkich wymaganych pól. Błędnie lub niepełnie wypełniony wniosek może zostać odrzucony.

Ważne:

 • Jeżeli posiadasz nasze urządzenia musisz je zwrócić we własnym zakresie do 14 dni od dnia zakończenia umowy.
 • Możesz skrócić okres wypowiedzenia jeżeli dokonasz cesji na nowe Abonenta. Cesja nie musi być dokonana w tej samej lokalizacji.
 • Jeżeli Twój okres promocyjny jeszcze się nie zakończył możliwe, że naliczymy zwrot części ulgi jaką otrzymałeś. Kwota ta jest wyliczana proporcjonalnie do okresu jaki został do końca umowy.
 • Nie zapłacisz kary jeżeli umowa została podpisana na osobę zmarłą (wtedy do wypowiedzenia dołącz kopię aktu zgonu) lub jeżeli została Ci nagle wypowiedziana umowa najmu przed końcem umowy (wtedy dołącz pismo wypowiadające umowę najmu. Nie może to być wypowiedzenie za porozumieniem stron)

Możesz odstąpić od umowy zawartej na odległość gdy:

 • Podpisałeś umowę w domu z naszymi Instalatorami.
 • Wysłaliśmy do Ciebie umowę pocztą.
 • Przedłużyliśmy z Tobą umowę telefonicznie lub mailowo.

Na odstąpienie od umowy masz 14 dni kalendarzowych.

Wzór wniosku od odstąpienie znajdziesz w dokumentach jakie u Ciebie zostawiliśmy lub przesłaliśmy.

Ważne:

Jeżeli odstępujesz od umowy i otrzymałeś od nas urządzenia (są wskazane w protokole) musisz je zwrócić razem z wnioskiem odstąpienia.

Jeżeli zapłaciłeś za dużo i na Twoim Indywidualnym Koncie Abonenta znajduje się nadpłata możesz wnioskować o jej zwrot.

Aby tego  dokonać wypełnij i złóż wniosek:

Wniosek o zwrot nadpłaty

Aby złożyć wniosek musisz pojawić się w Biurze Obsługi Klienta lub wysłać wniosek na adres:

Biuro Obsługi Klienta
Dominet
Ul. Edukacji 15
43-100 Tychy

Wnioski przesłane mailem nie będą przyjmowane ze względu na ochronę Twoich danych osobowych.

Kiedy zwrócimy nadpłatę?

Zwrot nadpłaconej kwoty powinien pojawić się na Twoim koncie w ciągu 30dni roboczych od daty złożenia wniosku.

Jeżeli nie możesz osobiście załatwić sprawy w naszej sieci możesz upoważnić bliską Ci osobę lub pracownika. Aby tego dokonać wypełnij poniższy wniosek. Możesz też zaznaczyć czy dane upoważnienie ma działać jednorazowo, bezterminowo czy wygasnąć we wskazanej przez Ciebie dacie.

Upoważnienie

Aby złożyć wniosek musisz pojawić się w Biurze Obsługi Klienta lub wysłać wniosek na adres:

Biuro Obsługi Klienta
Dominet
Ul. Edukacji 15
43-100 Tychy

Wnioski przesłane mailem nie będą przyjmowane ze względu na ochronę Twoich danych osobowych.

Kiedy zwrócimy nadpłatę?

Zwrot nadpłaconej kwoty powinien pojawić się na Twoim koncie w ciągu 30dni roboczych od daty złożenia wniosku.

Jeżeli uważasz, że nasza usługa nie działa prawidłowo masz prawo do złożenia reklamacji.
Najlepiej zrób to na jeden z dwóch sposobów:

 1. Pisemnie
  Wysyłając pismo na adres:
  Biuro Obsługi Klienta
  Dominet Sp. z o.o.
  ul. Edukacji 15
  43-100 Tych
 2. Mailowo na adres: sekretariat@dominet.net.pl

Co musi zawierać reklamacja?

 • Imię i nazwisko Abonenta
 • Adres dostarczania usługi
 • Numer PESEL lub numer klienta (ID)
 • Telefon kontaktowy
 • Opis usterki, co nie działa, jakie sa objawy
 • Kiedy nastąpiła usterka (zakres dat, godziny)

Kiedy mogę złożyć reklamację?

 • Całkowity brak usługi, gdy ta sytuacja była winą operatora
 • Nieprawidłowe działanie usługi z winy operatora

Kiedy reklamacja może zostać rozpatrzona negatywnie?

 • Gdy awaria nie leży po stronie Operatora, a jest winą awarii urządzeń Abonenta, błędnej konfiguracji, którą dokonywał Abonent samodzielnie, niestabilnego połączenia WiFi wynikające z ograniczeń technologii lub w następstwie działania sił wyższych jeżeli Abonent nie dostosował się do Regulaminu określającego takie przypadki (np. nie wypiął przewodów w czasie burzy).
 • Jeżeli Abonent nie zgłaszał awarii przed dłuższy okres czasu lub uniemożliwiał Operatorowi usuniecie jej – ewentualna rekompensata będzie liczona od daty zgłoszenia awarii.

Ile mam czasu na zgłoszenie reklamacji?

 • Zgodnie z prawem masz 12 miesięcy od dnia wystąpienia awarii.
  Pamiętaj jednak, że im dłużej zwlekasz tym trudniej będzie rozpatrzyć wniosek i może to trwać dłużej.

Jak szybko rozpatrywane są reklamacje?

 • Zgodnie z prawem mamy na to 30 dni, jednak zazwyczaj trwa to o wiele krócej.

Część Abonentów może korzystać z rabatów w ramach Rodzinnych Programów Rabatowych Dominet.
Z takich udogodnień mogą korzystać

 • rodziny posiadające Kartę Dużej Rodziny
 • rodziny posiadające Kartę 3+
 • osoby posiadające Kartę Aktywni 60+
 • rodziny adopcyjne i zastępcze
 • osoby z niepełnosprawnością
 • rodziny opiekujące się osobami z niepełnosprawnością.

Aby z takiego rabatu skorzystać należy przedłożyć odpowiedni dokument (opis rabatów i wymaganych dokumentów tutaj).

Dokument taki można przedłożyć:

 • osobiście w Biurze Obsługi Klienta
 • listownie przesyłajac kserokopię na adres:
  Biuro Obsługi Klienta
  Dominet Sp. z o.o.
  ul. Edukacji 15
  43-100 Tychy
 • mailowo na adres: sekretariat@dominet.net.pl
 • poprzez Obsługę Klienta na Facebooku: FB.com/Internetdominet

Jak szybko zostanie rozpatrzony wniosek?

– Mamy na to 30 dni, jednak staramy się rozpatrzyć taki wniosek przed upływem bieżącego okresu rozliczeniowego.

FAQ Najczęściej zadawane pytania

Tak, możesz zamówić usługę w umowie na czas nieokreślony.

Jeżeli wynajmujesz mieszkanie, skontaktuj się z naszą infolinią, dobierzemy elastyczną ofertę na okres obowiązywania umowy w niższej cenie.

Tak, możesz zamówić dowolną usługę pojedynczo, pakiety nie są obowiązkowe, nie opłacasz też żadnych opłat utrzymaniowych.

Tak, jeżeli posiadasz umowę na czas nieokreślony. Maksymalny czas zawieszenia usługi w roku to 6 miesięcy.

Zawieszając usługę pamiętaj, że musisz to zgłosić minimum na miesiąc przed planowaną datą.

Przed telefonem na infolinię sprawdź połączenie i czy urządzenie się nie zawiesiło.

 1. Czy usługa nie działa na wszystkich urządzeniach czy na jednym?
  – jeżeli na wszystkich, idź do kroku 2
  – jeżeli na jednym możliwe, że problem leży właśnie w tym urządzeniu, sprawdź połączenie i czy wszystko jest sprawne
 2. Spróbuj podociskać przewody dochodzące do routera WiFi, dekoderów i telewizora. Być może któryś się wysunął i stracił połączenie
 3. Wyłącz urządzenie WiFi, dekoder czy komputer z prądy na 2-3 minut, czasami urządzenia zawieszają się i wystarczy ponowne uruchomienie.
 4. Jeżeli usługi po wykonaniu tych czynności nadal nie działają, zadzwoń na naszą infolinię pod numer 32 411 45 75